Z6_PPGAHG8009QA80QL4I3N4I3800
>
Z7_PPGAHG8009QA80QL4I3N4I3801
Дата на публикуване:

Справка за изплатени доходи на физически лица по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за 2021

Dec 31, 2020
176 KB

Справка за изплатени доходи на физически лица по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за 2021