Дата на публикуване:

Решение на ЕК за удължаване срока на действие на Схема SA.39869 (2014/N) – България, Схема за освобождаване от корпоративен данък /чл. 184 от ЗКПО/

Mar 10, 2021