Z6_PPGAHG800H6Q00QTDC43PKI966
Z7_PPGAHG800H6Q00QTDC43PKI9M1
Дата на публикуване:

Спецификации на XML схема на стандартизирания одитен файл (SAF) за съкратено обслужване на едно гише (MOSS)

Feb 24, 2021
344 KB

Спецификации на XML схема на стандартизирания одитен файл (SAF) за съкратено обслужване на едно гише (MOSS)