Дата на публикуване:

Спогодба между България и Съюзна Република Югославия за избягване на двойното данъчно облагане на дохода и имуществото

Mar 16, 2021
258 KB

Спогодба между правителството на Република България и съюзното правителство на Съюзна Република Югославия за избягване на двойното данъчно облагане на дохода и имуществото