Дата на публикуване:

Спогодба между Република България и Република Полша за избягване за двойното данъчно облагане с данъци на доходите и имуществото

Mar 16, 2021