Дата на публикуване:

Спогодба между РБългария и Канада за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци

Feb 22, 2021
308 KB

Спогодба между Република България и Канада за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото