Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GA0
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80S05

СЪДЪРЖАНИЕ

Видове Интрастат  декларации:

В зависимост от посоката на движение на стоките Интрастат декларациите са:

  • декларация за пристигания;
  • декларация за изпращания;.

И двата вида декларации могат да се изготвят и подават в два варианта:

  •  като месечни декларации ( в т.ч. нулеви); 
  •  като коригиращи декларации.

Документи в информационна система "Интрастат" могат да се подават онлайн от функционалността „Модул Събиращ Орган“ (МСО) Подаване Подаване на документи.

Вижте образците на декларации:

Коригираща Интрастат декларация изпращания
18.02.2021

Коригираща Интрастат декларация пристигания
18.02.2021

Месечна Интрастат декларация пристигания
18.02.2021

Месечна Интрастат декларация за изпращания
18.02.2021

Писмо относно причина за възникнала техническа невъзможност
18.02.2021

Уведомление за неподаване на месечни декларации
18.02.2021

Искане за за прилагане на процедура за опростено деклариране на резервни части по система Интрастат
18.02.2021

Искане за прилагане на процедурата за опростено деклариране на компонентни части за промишлено предприятие по система Интрастат
18.02.2021

Искане за корекция на регистрационен формуляр на Интрастат оператор
18.02.2021

Искане за дерегистрация
18.02.2021

Регистрационен формуляр
18.02.2021

Уведомление за пристигания и изпращания на партиди по система Интрастат
18.02.2021

Искане за удължаване срока за подаване на коригираща декларация
18.02.2021

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница?Благодарим ви за обратната връзка!