Z6_PPGAHG80015C50QT2H0LEO14U2
Z7_PPGAHG80015C50QT2H0LEO1493

СЪДЪРЖАНИЕ

В тази рубрика ще намерите информация за Европейското законодателство, отнасящо се до вътреобщностна търговия със стоки, което влиза в сила от 2022 г. 

 

Регламенти:

Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година за европейската бизнес статистика и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката
17.02.2021

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1197 на Комисията от 30 юли 2020 година за установяване на технически спецификации и правила по силата на Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета за европейската бизнес статистика и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката
17.02.2021

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница?Благодарим ви за обратната връзка!