Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GI4
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80S06

СЪДЪРЖАНИЕ

Вижте обектите от номеклатурата

Коефициенти за конвертиране за 2021 г.
18.02.2021

Комбинирана номенклатура за 2021 година
18.02.2021

Геономенклатура 2021
18.02.2021

Страните-търговски партньори на България от ЕС
18.02.2021

Взаимообвързаност между стойност и статистическа стойност при различите условия на доставка по Incoterms 2020
18.02.2021

Геономенклатура 2021
18.02.2021

Условия на доставка Инкотермс 2020
18.02.2021

Допустими диапазони за единично тегло на дирекция "Интрастат" към 10.11.2020
18.02.2021

Условия на доставка-Инкотермс 2020
18.02.2021

Коефициенти за конвертиране 2020 г..
18.02.2021

Комбинираната номенклатура за 2020 година
18.02.2021

Подробни обяснителни бележки към КН2019 с пример
18.02.2021

Коефициенти за конвертиране 2019 г.
18.02.2021

Комбинирана номенклатура за 2019 г.
18.02.2021

Обяснителни бележки към Комбинирана номенклатура за 2019 г.
18.02.2021

Коефициенти за конвертиране 2018 г.
18.02.2021

Коефициенти за конвертиране 2017 г.
18.02.2021

Действия при съобщение за грешно съотношение
18.02.2021

Примери за коефициентите за конвертиране
18.02.2021

Коефициенти за конвертиране 2016 г.
18.02.2021

Коефициенти за конвертиране 2015 г.
18.02.2021

Геономенклатура, в сила от 01.01.2013г.
18.02.2021

Класификатор за вид на сделката
18.02.2021

Класификатор на вида на транспорта
18.02.2021

Класификатор на условията на доставката по Incoterms 2010
18.02.2021

Обяснителна таблица за взаимообвързаност между стойност и статистическа стойност при различите условия на доставка по Incoterms 2010
18.02.2021

Общи правила за класифициране на стоки по КН
05.04.2021

Указание за попълване на Интрастат декларация
25.03.2021

Таблица на административните области и техните кодове
18.02.2021

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница?Благодарим ви за обратната връзка!