Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GA7
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80S07

СЪДЪРЖАНИЕ

Преди да започнете обновяването на софтуера се запознайте с Указание за инсталиране и обновяване на МИО за 2021 г.

Интрастат операторите, които ползват off-line модул МИО (Модул за интрастат оператора), е необходимо да инсталират версията на продукта за 2020 г.

След инсталиране на модула МИО за първи път, потребителското име по подразбиране е „intrastat” и паролаta по подразбиране е “intrastat”. След като влезете в програмата, можете да ги смените по указания в ръководството начин.

При използването на off - line софтуера на НАП (МИО)  и на on-line софтуера (МСО) в полето нето/тегло/кг, десетичната запетая служи за разделяне на килограми и грамове.

 

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница?Благодарим ви за обратната връзка!