Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GA7
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80S07
Дата на публикуване:

Формат на xml файловете използвани от ИС „Интрастат“

Mar 6, 2021
440 KB

Формат на xml файловете използвани от ИС „Интрастат“