Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GT0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SO4

ТД на НАП Бургас

Адрес: ул.„Цар Петър” 5Б

Код:8000

Телефон:056/ 878 129; 056/ 878 156.

E-mail:[email protected]

Работно време: Понеделник до петък - от 09:00 до 17:30 ч.

Събота и неделя: Почивни дни

В обхвата на ТД на НАП Бургас влизат офисите: Сливен и Ямбол

Информация за клиенти с увреждания

Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас

Адрес: ул.„Цар Петър” 5Б

Код:8000

Телефон:056/ 878 251;

E-mail:[email protected]

Работно време: Понеделник до петък - от 09:00 до 17:30 ч.

Събота и неделя: Почивни дни