> > >

 Анкета за доходи, реализирани от мести физически лица с източник чужбина.
 Проучване на заниманията с физическа активност сред населението на България