Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GT0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SO4

Офис Добрич

Адрес:ул.„Независимост” 7

Код:9300

 

Телефони:

Деловодство: 058/653514

За въпроси свързани с регистрация: 058/653517

За въпроси свързани с данъчното законодателство: 058/653544; 058/653612

За въпроси свързани с осигурителното законодателство: 058/653612; 058653616

За въпроси свързани със здравното осигуряване: 058/653616; 058/653611

E-mail:td_dobrich@ro08.nra.bg

 

Работно време: Понеделник до петък - от 09:00 до 17:30 ч.

Извършване на дезинфекция - от 10:15 до 10.30 ч. и от 15.00 до 15.30 ч. 

Събота и неделя: Почивни дни 

В офиса няма банково гише

Информация за клиенти с увреждания

 

 

Контакти с Централно управление на НАП 

Контакти с териториалните структури на НАП

Контакти с дирекции „Обжалване и данъчно-осигурителна практика"