Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GT0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SO4

Офис Хасково

Адрес:пл.„Свобода” 2

Код:6300

Телефон: Деловодство на отдел „Услуги за клиенти”: 038/ 609 454

Прием на декларации: 038/ 609 232

Обработка на декларации: 038/ 609 232

Регистрация по ДДС: 038/ 609 450

Издаване на удостоверения: 038/ 609 223

Здравен статус: 038/ 609 223
 

E-mail:[email protected]

Работно време: Понеделник до петък - от 09:00 до 17:30 ч.

Събота и неделя: Почивни дни

Информация за клиенти с увреждания