Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GT0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SO4

Офис Кюстендил

Адрес:ул. „Демокрация” 55

Код:2500

Телефони:

Деловодство: 078 /559 101

Отдел „Услуги за клиенти“: 078 /559 144; 078 /559 148

Отдел „Обработка на плащания и задължения“: 078 /559 149

 

E-mail: td_kyustendil@ro10.nra.bg

Работно време: Понеделник до петък - от 09:00 до 17:30 ч.

Дезинфекция се извършва преди началото на работния ден

Събота и неделя: Почивни дни 


Информация за клиенти с увреждания

В офиса има банково гише на Интернешънъл Асет  Банк

 

Контакти с Централно управление на НАП 

Контакти с териториалните структури на НАП

Контакти с дирекции „Обжалване и данъчно-осигурителна практика"