Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GT0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SO4

Салон за обслужване Ловеч

Адрес:ул.„Търговска” 24, дом „Преслав”

Код:5500

Телефон: Отчитане на плащанията и задълженията: 068/ 68 51 62
За консултации по данъчно законодателство:
068/ 68 51 18
За консултации по осигурително и здравно–осигурително законодателство:
068/ 68 51 57

E-mail:[email protected]

Работно време: Понеделник до петък - от 09:00 до 17:30 ч.

Събота и неделя: Почивни дни 

Офис Ловеч

Адрес:ул.„Търговска” 43

Код:5500

Телефон:068/ 68 51 01;

E-mail:[email protected]

Работно време: Понеделник до петък - от 09:00 до 17:30 ч.

Събота и неделя: Почивни дни 

В района на офис Ловеч влиза изнесено работно място Троян

Информация за клиенти с увреждания