Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GT0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SO4

Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Пловдив

Адрес: ул.„Скопие” 106

Код:4004

Телефон:032/ 93 54 11

E-mail:[email protected]

Работно време: Понеделник до петък - от 09:00 до 17:30 ч.

Събота и неделя: Почивни дни 

ТД на НАП Пловдив

В обхвата на ТД на НАП Пловдив влизат офисите Кърджали, Пазарджик, Стара Загора, Смолян, Хасково

Адрес: ул. „Скопие” 106

Код: 4004

Телефони:

Данъчно облагане и осигуряване, прием на декларации: 032/ 935 681; 032/ 935 452; 032/ 935 678; 032/ 935 447;

Справки за здравно осигуряване 032/935 719;

Издаване на удостоверения 032/935 449;

Възстановяване на надвнесени суми 032/935 453;

E-mail:[email protected]  

Работно време

Понеделник до петък: от 09:00 до 17:30 ч.

Събота и неделя: Почивни дни 

Информация за клиенти с увреждания