Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GT0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SO4

Офис Шумен

Адрес:пл. „Освобождение” 2

Код:9700

Телефон:054/856 460;
054/856 413.

E-mail:td_shumen@ro27.nra.bg

Работно време

Понеделник до петък: от 09:00 до 17:30 ч.

Извършване на дезинфекция - от 12:00 до 12.30 ч. 

Събота и неделя: Почивни дни 

В офиса има банково гише на Инвестбанк

Информация за клиенти с увреждания

 

Контакти с Централно управление на НАП 

Контакти с териториалните структури на НАП

Контакти с дирекции „Обжалване и данъчно-осигурителна практика"