Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GT0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SO4

Офис Силистра

Адрес: ул.„Ген. Скобелев” 8
Код: 7500

Телефони:

Регистрация: 086/ 81 52 52, 81 52 53,

За въпроси по данъчно законодателство: 086/ 81 52 66;815 103;

За въпроси по осигурително законодателство: 086/ 81 52 61;

За въпроси по здравно осигуряване: 086/ 81 52 60; 815 129

E-mail: [email protected]

Работно време: Понеделник до петък - от 09:00 до 17:30 ч.

Събота и неделя: Почивни дни 

Информация за клиенти с увреждания