Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GT0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SO4

Офис Сливен

Адрес: ул.„Ген. Столипин” 19

Код:8800

Телефон:044/ 610 100;

E-mail:td_sliven@ro20.nra.bg

Работно време: Понеделник до петък - от 09:00 до 17:30 ч.

Извършване на дезинфекция: от 11.00 до 11.15 ч. и от 15.30 до 15.45 ч. 

Събота и неделя: Почивни дни 

В офиса има банково гише на Инвестбанк

Информация за клиенти с увреждания

 

 

Контакти с Централно управление на НАП 

Контакти с териториалните структури на НАП

Контакти с дирекции „Обжалване и данъчно-осигурителна практика"