Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GT0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SO4

Централно управление на НАП

Адрес: бул. „Дондуков” 52

Код:1000

Телефон: Информационен телефон на НАП - 0700 18 700

E-mail:[email protected]

Контакти с Централно управление на НАП 

Работно време

Понеделник до петък: от 09:00 до 17:30 ч.

Събота и неделя: Почивни дни 

Информация за клиенти с увреждания

ТД на НАП София

Адрес:ул. „Аксаков“ № 21

Код:1000

Телефон:02/ 98593821; 

Отдел "Обработка на плащания и задължения" : 02/ 9608865;

За регистрация по ЗДДС: 02/98596789; 02/98593399.

E-mail:[email protected]

Работно време: Понеделник до петък - от 09:00 до 17:30 ч.

Събота и неделя: Почивни дни 

Информация за клиенти с увреждания

ТД "Големи данъкоплатци и осигурители"

Адрес: ул.„Аксаков” 29

Код:1000

Телефон:(02) 9859 3910; (02) 9859 3915

Работно време: Понеделник до петък - от 09:00 до 17:30 ч.

Събота и неделя: Почивни дни 

E-mail:[email protected]

Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” София

Адрес: ул.„Аксаков” 21

Код: 1000

Телефон: 02/ 9859 3759; 02/ 9859 3705; 02/ 9859 3773; 02/ 9859 3764

E-mail:[email protected]

Работно време: Понеделник до петък - от 09:00 до 17:30 ч.

Събота и неделя: Почивни дни 

Дирекция "Средни данъкоплатци и осигурители"

Адрес:гр. София, ул. "Гурко" № 12

Код:1000

Телефон:9859 6033; 9859 6013 ; Отдел "Обработка на плащания и задължения" - 98596005; 98596017

E-mail:[email protected]

Работно време: Понеделник до петък - от 09:00 до 17:30 ч.

Събота и неделя: Почивни дни

Информация за клиенти с увреждания

Офис Център

Обслужва клиентите с постоянен адрес в районите Средец, Триадица и Лозенец

Адрес: ул.„Шести септември” 10

Код:1000

Телефон:02/ 8106603;
02/ 8106648

E-mail:[email protected]


Информация за клиенти с увреждания

Офис София - област

Адрес: бул.„Витоша” 6

Код: 1040

Телефон: 02/ 9334042; 02/ 9334027

E-mail:[email protected] 

Работно време: Понеделник до петък - от 09:00 до 17:30 ч.

Събота и неделя: Почивни дни 

Информация за клиенти с увреждания

Офис Сердика

Обслужва клиентите с постоянен адрес в район Сердика

Адрес: бул.„Княгиня Мария Луиза” 88

Код:1202

Телефон:02/ 8130612;
02/ 8130614

E-mail:[email protected]

Работно време: Понеделник до петък - от 09:00 до 17:30 ч.

Събота и неделя: Почивни дни 


Информация за клиенти с увреждания

Офис Подуяне

Обслужва клиентите с постоянен адрес в районите Подуяне и Кремиковци

Адрес:ул.„Константин Фотинов” 2

Код:1517

Телефон:02/ 9655874;
02/ 9655812

E-mail:[email protected]

Понеделник до петък: от 09:00 до 17:30 ч.

Събота и неделя: Почивни дни 

Информация за клиенти с увреждания

Офис Оборище

Обслужва клиентите с постоянен адрес в район Оборище

Адрес:ул.„Силистра” 8

Код:1504

Телефон:02/ 9211844 ;
02/ 9211854

E-mail:[email protected]

Понеделник до петък: от 09:00 до 17:30 ч.

Събота и неделя: Почивни дни 


Информация за клиенти с увреждания

Офис Надежда

Обслужва клиентите с постоянен адрес в районите Надежда и Нови Искър

Адрес:ул. "Илиeнско шосе" №8 /в бившата административна сграда на ЗММ/

Код:1220

Телефони:02/8927637; 02/8927611

E-mail:[email protected]

Работно време

Понеделник до петък: от 09:00 до 17:30 ч.

Събота и неделя: Почивни дни 


Информация за клиенти с увреждания

Офис Младост

Обслужва клиентите с постоянен адрес в район Младост и Студентски

Адрес: бул. "Цариградско шосе" №111 /в сградата на Изпълнителна агенция "Държавна собственост" към Министерство на отбраната/

Код:1784

Телефон:02/ 9760446;
02/ 9760488

E-mail:[email protected]

Работно време

Понеделник до петък: от 09:00 до 17:30 ч.

Събота и неделя: Почивни дни 

Информация за клиенти с увреждания

Офис Люлин

Обслужва клиентите с постоянен адрес в район Люлин

Адрес: бул.„Захари Стоянов” 15

Код:1336

Телефон:02/ 9211728;
02/ 9211765

E-mail:[email protected]

Работно време

Понеделник до петък: от 09:00 до 17:30 ч.

Събота и неделя: Почивни дни 


Информация за клиенти с увреждания

Офис Красно село

Обслужва клиентите с постоянен адрес в район Красно село

Адрес: бул. "Македония" №3 /в сградата на Фонд "Републиканска пътна инфраструктура";
сектор "Проверки" - бул. "Ал. Стамболийски" № 205 ет. 3

Код:1606

Телефон:02/ 9150449;
02/ 9150448;
02/ 9150468

E-mail:[email protected]

Работно време

Понеделник до петък: от 09:00 до 17:30 ч.

Събота и неделя: Почивни дни 

Информация за клиенти с увреждания

Офис Красна поляна

Обслужва клиентите с постоянен адрес в районите Красна поляна и Възраждане

Адрес: бул. „Възкресение” 1А

Код:1330

Телефон:02/ 8129107;
02/ 8129126

E-mail:[email protected]

Работно време

Понеделник до петък: от 09:00 до 17:30 ч.

Събота и неделя: Почивни дни 

Информация за клиенти с увреждания

Офис Илинден

Обслужва клиентите с постоянен адрес в районите Илинден, Връбница и квартал Обеля

Адрес: ул. “Билянини извори“, № 10, вх.Б

Код:1309

Телефон:02/ 9217827;
02/ 9217826

E-mail:[email protected]

Работно време

Понеделник до петък: от 09:00 до 17:30 ч.

Събота и неделя: Почивни дни 

Информация за клиенти с увреждания

Офис Изток

Обслужва клиентите с постоянен адрес в районите Искър, Изгрев, Слатина и Панчарево

Адрес: бул.„Шипченски проход” 69А

Код: 1574

Телефон: 02/ 9703401;
02/ 9703586

E-mail:[email protected]

Работно време: 

Понеделник до петък: от 09:00 до 17:30 ч.

Събота и неделя: Почивни дни 


Информация за клиенти с увреждания

Офис Витоша

Обслужва клиентите с постоянен адрес в район Витоша, Овча купел и Банкя

Адрес: бул. „Цар Борис III” 215

Код:1618

Телефон:02/ 9179124; 02/ 9179109

E-mail:[email protected]

Работно време: Понеделник до петък - от 09:00 до 17:30 ч.

Събота и неделя: Почивни дни 

Информация за клиенти с увреждания