Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GT0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SO4

ТД на НАП Варна

Адрес: бул.„Осми приморски полк” 128

Код:9000

Телефон:(052) 36 08 85; (052) 36 08 88;

E-mail:[email protected]

Работно време: Понеделник до петък - от 09:00 до 17:30 ч.

Събота и неделя: Почивни дни

В района на ТД на НАП Варна влизат офисите: Добрич, Русе, Силистра, Разград, Търговище, Шумен 

Информация за клиенти с увреждания

Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Варна

Адрес: ул.„Осми приморски полк” 128

Код:9000

Телефон:052/ 360 401

E-mail:[email protected]

Работно време: Понеделник до петък - от 09:00 до 17:30 ч.

Събота и неделя: Почивни дни