Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GT0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SO4

Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Велико Търново

Адрес: пл.„Център” 2, ет.4

Код:5000

Телефон:Деловодство:
062/ 617 104

E-mail:oui_velikotarnovo@ro04.nra.bg

Работно време: Понеделник до петък - от 09:00 до 17:30 ч.

Събота и неделя: Почивни дни

 

 

Контакти с Централно управление на НАП 

Контакти с териториалните структури на НАП

Контакти с дирекции „Обжалване и данъчно-осигурителна практика"

 

 

 

ТД на НАП Велико Търново

Адрес: пл.„Център” 2

Код:5000

Телефон: 

Информация за предоставяне на услуги за бизнеса и гражданите: 062/61 71 72

Информация за извършени плащания по сметките на ТД на НАП: 062/61 71 96

E-mail:td_velikotarnovo@ro04.nra.bg

Работно време: Понеделник до петък - от 09:00 до 17:30 ч.

Извършване на дезинфекция - от 10.10 до 10.30 ч., от 12.20 до 12.40 ч. и от 15.10 до 15.30 ч.

Събота и неделя: Почивни дни

В офиса има банково гише на Инвестбанк

В района на ТД на НАП Велико Търново влизат офисите: Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Монтана, Плевен

Информация за клиенти с увреждания

 

 

Контакти с Централно управление на НАП 

Контакти с териториалните структури на НАП

Контакти с дирекции „Обжалване и данъчно-осигурителна практика"