Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KC3
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80CS5
Данъчно–осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/

СЪДЪРЖАНИЕ

Фискални контролни пунктове

 

Наименование на фискален пункт код офис Наименование на ТД
ГКПП Лесово 02 БУРГАС
ГКПП Малко Търново 02 БУРГАС
ГКПП Пристанище Бургас-запад 02 БУРГАС
ГКПП Царево 02 БУРГАС
Бургас Пристанище България Уест 02 БУРГАС
Рибно тържище "Фишланд", гр. Бургас 02 БУРГАС
Централен пазар "Краснодар", гр. Бургас 02 БУРГАС
СБ "Булджак", гр. Бургас 02 БУРГАС
Зеленчукова борса Сливен, гр. Сливен 20 БУРГАС
Мелничен комплекс „Топаз Мел“, с. Церковски 02 БУРГАС
„Тирбул“ ЕАД, гр. Сливен 20 БУРГАС
Мандра „Хемус милк комерс“, гр. Сливен 20 БУРГАС
Мандра „Йотови“, гр. Сливен 20 БУРГАС
Мандра „Братя Зафирови“, гр. Сливен 20 БУРГАС
Складова база „Интерцитрус“, гр. Бургас 02 БУРГАС
Зеленчукова борса /пред Кроношпан/ 02 БУРГАС
Летище Бургас 02 БУРГАС
ТМУ Бургас, пл. „Ал. Батенберг” 1,  02 БУРГАС
МУ Пристанище Бургас Център, пл. „Ал. Батенберг” 1, 02 БУРГАС
МП Царево,  02 БУРГАС
МБ- Бургас, Свободна зона,  02 БУРГАС
МБ Сливен, бул. „Банско шосе” 4,  20 БУРГАС
МБ Ямбол, ул. „Димитър Благоев” 13  28 БУРГАС
ДС„Лукойл Нефтохим Бургас“АД, гр. Бургас, ул. „Индустриална зона“ № 3; 02 БУРГАС
ДС Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“,  гр. Сливен, кв. „Промишлена зона“, УПИ I; 20 БУРГАС
ЗБ Бургас-стоково тържище Бутед, гр. Бургас, северна промишлена зона, ул. „Одрин“, вдясно от бензиностанция „Лук Ойл“; 02 БУРГАС
СБ „Новата борса“, гр. Бургас, северна промишлена зона,                  ул. „Одрин“ № 17. 02 БУРГАС
Пристанище Бургас – Изток, на територията и акваторията на пристанището /вкл. специализирано корабно място  № 20 А/; 02 БУРГАС
Пристанище Европа / КРЗ Порт Бургас, ул. „Индустриална“ № 3, южна промишлена зона; 02 БУРГАС
ПСБ „Лукойл България“ ЕООД, гр. Карнобат, извън регулацията на града, на територията на ПСБ; 02 БУРГАС
ДС "Метал инс" ЕООД, гр.Бургас, ул. "Индустриална №1" 02 БУРГАС
ДС„Инса ойл“ ЕООД, гр. Бургас, склад за течни горива на територията на „БМФ Порт Бургас“ ЕАД. 02 БУРГАС
ГКПП Дунав мост 1 18 ВАРНА
ГКПП Йовково 08 ВАРНА
ГКПП Силистра 19 ВАРНА
ГКПП Дуранкулак 08 ВАРНА
ГКПП Пристанище Варна запад 09 ВАРНА
ГКПП Варна 03 ВАРНА
ГКПП Тутракан 18 ВАРНА
ГКПП Балчик 08 ВАРНА
ГКПП Кайнарджа 19 ВАРНА
Фериботен комплекс гр. Силистра,с. Айдемир, промишлена зона „Запад“ 19 ВАРНА
СБ гр. Варна, ул. "Акедемик Курчатов"  03 ВАРНА
Складове "Кооп Търговия" 03 ВАРНА
Складове бул. "Вл. Варненчик" 281 03 ВАРНА
Завод за млечни продукти 03 ВАРНА
Стокова Борса, гр.Русе 18 ВАРНА
Търговия на едро- гр. Шумен, ул. Калиакра  27 ВАРНА
Пакетажен цех и търговия на едро- гр. Добрич 08 ВАРНА
Склад за хранителни стоки- гр. Добрич, ул. "Ангел Стоянов" 08 ВАРНА
Кланица- с. Здравец 03 ВАРНА
Мелница - гр.Попово, промишлена зона 25 ВАРНА
Завод за олио- гр.Попово,ул.“Алеко Константинов“ 4 25 ВАРНА
Птицекланица- гр. Разград, Индустриална зона 17 ВАРНА
Търговия на едро- гр. Разград, бизнес зона „ПЕРИСТЪР” 17 ВАРНА
Търговия на едро- гр.Силистра, ул."Харалаби Джамджиев"1 19 ВАРНА
Търговия на едро- гр.Дулово, ул."Васил Левски" 19 ВАРНА
Месокомбинат- с.Калипетрово, ИЗ "Запад" 19 ВАРНА
Летище Варна 03 ВАРНА
ТМУ Русе, гр. Русе, бул. “Липник” 117,  18 ВАРНА
МБ Разград, ул. “Бели Лом” 40, 17 ВАРНА
МБ Търговище, ул. “В. Левски” 5, 25 ВАРНА
МП Силистра, ул. “Цар Шишман”  5,  19 ВАРНА
ТМУ Варна, пл. ”Славейков” № 2 03 ВАРНА
МБ Шумен, бул. „Ришки проход” 54, 27 ВАРНА
МБ Добрич, ул. „Независимост” 36, 08 ВАРНА
МП Балчик, ул. „Приморска” 1,  08 ВАРНА
ПБ „Месо и месни продукти ЖАР“, с. Слънчево, общ. Аксаково, обл. Варна,  03 ВАРНА
ХБ „Мичик“, с. Слънчево, общ. Аксаково, обл. Варна,  03 ВАРНА
База „Милки Груп Био“, гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Георги Стаматов“ 1 03 ВАРНА
Логистичен Парк Варна, гр. Варна, западна промишлена зона, ул. „Перла“ 26,  03 ВАРНА
ХБ „Натурални храни“, гр. Варна на ул. „Д-р Атанас Москов“ 28 03 ВАРНА
ХБ„Фриго Сток“, гр. Варна, западна промишлена зона, 03 ВАРНА
ХБ, "Лега" с. Тополи, обл. Варна, „Гебиджански път“,  03 ВАРНА
База „Север Експорт“, гр. Варна, южна промишлена зона, 03 ВАРНА
База „Електа“, път 9004, с. Константиново, обл. Варна 03 ВАРНА
Месна борса „ОАЗИС ТРЕЙД“, гр. Варна, ж.к. Възраждане, срещу блок 25 03 ВАРНА
СБ „Елма“, гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ 21,  03 ВАРНА
СБ „Ади Маркетинг и ко“, с. Езерово, обл. Варна  03 ВАРНА
ПБ „Пикант“, гр. Варна, ул. "Лиляна Ставрева" 8 03 ВАРНА
Месокомбинат „Диск“, гр. Добрич, ул. „Ген.лейтенант Т. Д. Кантарджиев“  16, 08 ВАРНА
ХБ „Ани Мес“, гр. Добрич, ул. „Ангел Стоянов“ 1 08 ВАРНА
СБ „Емона 02“, гр. Добрич, ул. „Калиакра“ 81 08 ВАРНА
Месопреработвателно предприятие „Орехите“, гр. Добрич, бул "3-ти март" 08 ВАРНА
База „Сердика“, гр. Добрич, бул. „25-ти септември“ 100 08 ВАРНА
СБ „Еко Егс“, с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, местност „Чучурука“  08 ВАРНА
ПБ „Яйца и птици – зора“, с. Дончево, обл. Добрич 08 ВАРНА
ПБ „Меггле“, гр. Шумен, ул. „Тракийска“ 3 27 ВАРНА
ПБ „Диавена“, гр. Шумен, ул. „Индустриална“ 23a 27 ВАРНА
ПБ „Ив - Мес“, с. Златна нива, обл. Шумен 27 ВАРНА
Бизнес зона Перистър, гр. Разград, бул. „Априлско въстание“ 4 17 ВАРНА
Логистичен парк, гр. Русе, източна индустриална зона, ул. „Слатинска“ 6 18 ВАРНА
Мандра „Маклер Комерс“, с. Брестовене, ул. „Маршал Толбухин“ 44 17 ВАРНА
Производствена база „Боримес“, гр. Русе, ул. „Индустриален парк“ 16 18 ВАРНА
ПБ „Бозмов“, гр. Русе, бул. „Св. Димитър Басарбовски“ 13 18 ВАРНА
Месокомбинат „Тандем“, с. Дриново, общ. Попово, обл. Търговище 25 ВАРНА
Мандра „ Юс Коменрс“ , с. Голямо Градище, обл. Търговище, 25 ВАРНА
ДС„Полисан“АД, гр. Русе, бул. „Тутракан“, на територията на КТМ; 18 ВАРНА
ДС „Нафтекс Петрол“ ЕООД, гр. Търговище, промишлена зона, УПИ, кв. XXXIV, имот № 3049; 25 ВАРНА
ДС „Лукойл-България“ ЕООД, гр. Русе, ул. „Тутракан“ № 100; 18 ВАРНА
ДС „Лукойл-България“ ЕООД, общ. Дългопол, с. Аспарухово, ПСБ Аспарухово; 03 ВАРНА
ДС „Ромпетрол България“ ЕАД, гр. Русе, бул. „Тутракан“ № 100; 18 ВАРНА
ДС „Топливо“ АД, гр. Русе, ул. „Потсдам“ № 9; 18 ВАРНА
ДС „Глобъл Линкс“ ЕООД,гр. Русе, бул. „България“ № 133, резервоари № 2 и № 3; 18 ВАРНА
ДС „Булмаркет ДМ“, гр. Гара Бяла, ул. „Васил Априлов“ № 43 18 ВАРНА
ДС „Лубрика“ ООД, гр. Русе, бул. „България“ № 125а; 18 ВАРНА
ДС „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД, гр. Русе, ул. „Трети март“ № 46; 18 ВАРНА
ДС „Инса Ойл“ ООД, гр. Русе, бул. „Тутракан“ № 100, база на „Инса Порт“ ООД; 18 ВАРНА
ДС „Петър Караминчев“ АД, гр. Русе, ул. „Тец Изток“ № 71; 18 ВАРНА
ДС „ДМВ“ ЕООД, общ. Русе, гр. Мартен, местност „До селото“, ПИ № 009031; 18 ВАРНА
ДС „Космос Енерджи“ ЕООД, гр. Русе, бул. „Придунавски“ при Понтон № 13, км. 494 – пристанище „Пристис“; 18 ВАРНА
ДС „Джи Ти Ей Петролиум“ ООД, гр. Бяла, кв. „Гара Бяла“, ул. „В. Априлов“ № 43-УПИ I-147, кв. 47; 18 ВАРНА
ДС „Сакса“ ООД, гр. Русе, бул. “Тутракан” № 71, „Свободна зона – Русе“ ЕАД; 18 ВАРНА
ДС „Варна Сторидж“ ЕООД, гр. Варна, южна промишлена зона – петролна база Варна; 03 ВАРНА
ДС „Агро 03“ ООД, гр. Вълчи дол, поземлен имот № 310; 03 ВАРНА
ДС „Ал и Ко“ АД, гр. Шумен, ул. „Цветан Зангов“ № 2; 27 ВАРНА
Пристанище „Поддържане чистотата на морските води“ АД, гр.Варна,  терминал за базови масла в източната част на южната промишлена зона / „Острова“/; 03 ВАРНА
Пристанище за обществен транспорт „Русе-безмитна зона“, на цялата територия и акватория на пристанището; 18 ВАРНА
Пристанище за обществен транспорт „Порт Булмаркет-Русе“, на територията и акваторията на пристанището;  18 ВАРНА
Пристанище за обществен транспорт „Русе-нефтоналивен терминал Арбис“, на територията и акваторията на пристанището. 18 ВАРНА
ГКПП Дунав мост 2 05 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ГКПП Оряхово 06 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ГКПП Никопол 15 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ГКПП Свищов 04 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ГКПП Брегово 05 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ГКПП Връшка чука 05 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ГКПП Лом 12 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Завод "Захарни заводи" АД; гр. Горна Оряховица 04 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
СБ-Търговия на едро; гр. Велико Търново 04 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Мелница "Търново";  гр. Велико Търново 04 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Млекопреработвателно предприятие; гр. Елена 04 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Хладилна база; гр. Лясковец 04 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Производствен цех "Джордан" ООД; гр. Видин 05 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Производствен цех "Елби булгарикум"ЕАД; гр.Видин 05 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Фабрика "Олимекс" ООД;с. Покрайна 05 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Мелница "Гейв" ООД; с.Антимово 05 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Мелница "Мелница Арчар" ООД; с.Арчар 05 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
СБ "Витрейд", гр. Видин 05 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Хладилна база, гр. Габрово,  кв." Бойката" 07 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Хладилна база, гр. Габрово,  ул.." Индустриална"  07 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Складове-хладилници, гр. Севлиево 07 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
СБ- гр. Враца 06 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
СБ "Плимекс, гр. Враца 06 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
СБ- гр. Монтана 12 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
СБ- гр. Лом 12 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
СБ- гр. Плевен 15 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
СБ "Плира", гр. Плевен 15 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
СБ "Автогара север", гр. Плевен 15 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Месокомбинат "Интермес" ООД, гр.Левски 15 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Месокомбинат гр. Левски 15 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Месокомбинат гр. Ловеч 11 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Летище Горна Оряховица 04 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ТМУ Свищов, гр. Свищов, ул. „Дунав” 10, 04 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
МБ Габрово, ул. "Станционна"14, 07 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
МБ Горна Оряховица, ул. "Иван Момчилов" 2А,  04 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
МБ Ловеч, ул.„Осъмска“ 235; 11 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
МБ Плевен, ул. "Гривишко шосе" 6;  15 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
МБ Севлиево,ул. "Стефан Пешев" 161,  07 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
МБ Враца, ул.”Васил Кънчов“ 86,  06 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
МБ Видин, Северна промишлена  05 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
МБ Монтана, ул."Юлиус Ирасек" 4, 12 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ДС „Нафтекс Петрол“ ЕООД, гр. Враца, промишлена зона, УПИ, парцел VI, кв. 8; 06 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ДС „Българска Петролна Рафинерия“ ЕООД, общ. Плевен,                 с. Дисевица; 15 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ДС „Аск-Бул“ ЕООД, гр. Мездра, УПИ I-1499а, кв. 50в по плана на Източна индустриална зона; 06 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ДС „Емелда“ ЕООД, гр. Видин, свободна зона Видин, обект корабна нафтозарядна; 05 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ДС  „Плама Ойлс“ ЕООД, гр. Плевен, западна индустриална зона рафинерия „Плама“; 15 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ДС „Полихим-СС Ойл“ ООД, гр. Луковит, ул. „Възраждане“ № 139, площадка 1; 11 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ДС „Полихим-СС“ ЕООД, гр. Луковит, ул. „Възраждане“ № 139, площадка 2; 11 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ДС „Рафинерия Плама“ АД, гр. Плевен, западна индустриална зона, рафинерия „Плама“; 15 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ДС „Вая-7“ АД, гр. Плевен, ул. „Гравишко шосе“, поземлен имот с идентификатор 56722.652.187; 15 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ДС „ОМВ България“ ООД, гр. Видин, петролен терминал ОМВ Видин, южна промишлена зона; 05 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ДС „Био Инвест Енерджи“ АД,  общ. Монтана, с. Д-р Йосифово, ПИ № 139003; 12 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ДС „ДМВ“ ЕООД, гр. Враца, кв. Промишлена зона, ул. „Христо Смирненски“ № 9; 06 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ДС „Пордим Ойл“ ЕООД, гр. Пордим, УПИ I-89 в кв. № 76; 15 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Пристанище за обществен транспорт „Сомовит“, на цялата територия и акватория на пристанището; 15 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ДС„Лотус ойл трейд“ ООД,  гр. Плевен, западна индустриална зона, рафинерия „Плама“ 12 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ДС„Еко ойл“ ООД,  гр. Пордим, УПИ I-89 в кв.    № 76 12 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ПСБ ,,ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. Плевен, местност западна индустриална зона.  15 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ГКПП Златоград 21 ПЛОВДИВ
ГКПП Ивайловград 21 ПЛОВДИВ
ГКПП Кап. Петко войвода 26 ПЛОВДИВ
ГКПП Капитан Андреево  26 ПЛОВДИВ
ГКПП Маказа 09 ПЛОВДИВ
ГКПП Олтоманци 09 ПЛОВДИВ
Зеленчукова борса, с.Огняново 13 ПЛОВДИВ
Зеленчукова борса, с.Плодовитово 24 ПЛОВДИВ
Зеленчукова борса, с.Първенец 16 ПЛОВДИВ
Летище Пловдив 16 ПЛОВДИВ
СБ „Еурофрио“, гр. Пловдив 16 ПЛОВДИВ
СБ „Йока“, с. Куртово Конаре 16 ПЛОВДИВ
СБ „Фреш Лоджик“, с. Радиново 16 ПЛОВДИВ
Складове - гр.Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ 16 ПЛОВДИВ
Складове- гр.Стара Загора, кв.Индустриален 24 ПЛОВДИВ
Складове- гр.Хасково, бул.“Съединение“  26 ПЛОВДИВ
Стоково тържище- гр.Кърджали 09 ПЛОВДИВ
Стоково тържище- гр.Пазарджик 13 ПЛОВДИВ
ФП с. Генералово 26 ПЛОВДИВ
МП-ЖП Гара Свиленград, кв. ,,Кап. П. Войвода, ул. ,,Асен Илиев“ 4,  26 ПЛОВДИВ
ТМУ Пловдив, ул.”Кукленско шосе”  32,  16 ПЛОВДИВ
МБ Казанлък, ул. "Розова долина" 53,   24 ПЛОВДИВ
МБ Пазарджик, ул. "Пловдивска" 103, в района на бюрото; 13 ПЛОВДИВ
МБ Свободна зона Пловдив, бул. "Васил Левски" 242 А, в района на бюрото; 16 ПЛОВДИВ
МБ Смолян, ул. „Хаджи Иван Бечев”  1, 21 ПЛОВДИВ
МБ Карлово, ул."Ген.Заимов" 28,  16 ПЛОВДИВ
МБ Стара Загора, кв.“ Голеш”, - премахнато 08.01.2021 24 ПЛОВДИВ
МБ Радиново,общ. Марица, ПП „АГРИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД,  16 ПЛОВДИВ
МБ Свиленград, кв. ,,Кап. Петко войвода, ул. ,,Асен Илиев, 4, 26 ПЛОВДИВ
МБ Хасково, ул. ,,Правда“ № 1  26 ПЛОВДИВ
МБ Кърджали, ул. ''Първи май'' 62, 09 ПЛОВДИВ
Складове, гр. Стара Загора, ул. „Георги Байданов“ 2, 24 ПЛОВДИВ
Пазар, гр. Димитровград, 26 ПЛОВДИВ
Предприятие „Кен“, гр. Стара Загора,  24 ПЛОВДИВ
Хладилна база „Изида“, гр. Стамболийски, 13 ПЛОВДИВ
Предприятие „Деликатес-2“, с. Житница, общ. Калояново 16 ПЛОВДИВ
СБ Ново село, общ. Стамболийски, ул.“Първа“,  16 ПЛОВДИВ
Предприятие „Еко мес“, с. Величково, общ. Пазарджик,  13 ПЛОВДИВ
СБ „Кауфланд“, с. Стряма, общ. Раковски,  16 ПЛОВДИВ
Фабрика за месо „Унитемп“, с. Войводиново, общ. Марица 16 ПЛОВДИВ
Предприятие „Евро мес“, с. Граф Игнатиево; 16 ПЛОВДИВ
СБ гр. Пловдив, ул. „Коматевско шосе“, местност „Динките“ 16 ПЛОВДИВ
СБ „Мильо войвода 5“, гр. Пазарджик, 13 ПЛОВДИВ
КК „Пампорово“ 16 ПЛОВДИВ
МП „Лотос“, гр. Димитровград, ул. „Сава Доброплодни“ 3; 26 ПЛОВДИВ
СБ, гр. Димитровград, ул.“Бузлуджа“ 42,  26 ПЛОВДИВ
Мандра, с. Ведраре, общ. Карлово,  16 ПЛОВДИВ
СБ Пловдив, кв. Прослав, ул. „Просвета“ 2,  16 ПЛОВДИВ
Складове, гр. Пловдив, ул. „Напредък“ 1 16 ПЛОВДИВ
ДС „Инса Ойл“ ООД, общ. Раковски, с. Белозем; 16 ПЛОВДИВ
ДС „Аибо-С“ЕООД, общ. Съединение, с. Царимир, стопански двор; 16 ПЛОВДИВ
ДС „Зара-Е“ ООД, общ. Стара Загора, с. Хрищени, ул. „Новозагорско шосе“ № 1; 24 ПЛОВДИВ
ДС „Салина 7“ ЕООД, гр. Сопот, ул. „Иван Вазов“ № 1; 16 ПЛОВДИВ
ДС „Инса“ ЕООД,гр. Раковски, Стопански двор 2; 16 ПЛОВДИВ
ДС „Слав Петролиум“ ЕООД, гр. Велинград, промишлена зона, УПИ Й-6404, кв. 84; 13 ПЛОВДИВ
ДС „БСБ Ойл“ ЕООД, гр. Велинград, индустриална зона – петролна база, УПИ X-6404, кв. 84; 13 ПЛОВДИВ
ДС „ТСТ Ойл“ ЕООД, гр. Пазарджик, местност „Чукур Савак“, УПИ III-164, поземлен имот 55150.13.170; 13 ПЛОВДИВ
ДС „Петрол Пловдив“ ООД, гр. Пловдив, ул. „Рогошко шосе“ № 13А, имот 507; 16 ПЛОВДИВ
ДС „Зара-Е“ ООД, гр. Стара Загора, ул. „Индустриална“ № 61, петролна база „Зара“; 24 ПЛОВДИВ
ПСБ „Лукойл България“ ЕООД, гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 121; 16 ПЛОВДИВ
ПСБ „Лукойл България“ ЕООД, гр. Стара Загора, ул. „Калояновско шосе“, на територията на ПСБ; 24 ПЛОВДИВ
ПСБ ,,ЛЕВ ОЙЛ“ ООД, гр. Стара Загора, ул. ,,Индустриална“ № 1 24 ПЛОВДИВ
ГКПП КУЛАТА 23 СОФИЯ
ГКПП ИЛИНДЕН 01 СОФИЯ
ГКПП Златарево 01 СОФИЯ
ГКПП Гюешево 10 СОФИЯ
ГКПП Калотина 23 СОФИЯ
ГКПП Стрезимировци 14 СОФИЯ
ГКПП Станке Лисичково 01 СОФИЯ
База „Мавера“, с. Подгумер 22 СОФИЯ
База „Берс“, с. Казичене 22 СОФИЯ
СБ "Къра", гр. София 22 СОФИЯ
База „Унивег“, с. Мусачево 23 СОФИЯ
Терминал М&М, гр. София 22 СОФИЯ
Месокомбинат КФМ, гр. Благоевград 01 СОФИЯ
База „Примо Трейд“, гр. Сандански 01 СОФИЯ
База „Пирин Мес“, гр. Разлог 01 СОФИЯ
Месокомбинат „Меско“, гр. Петрич 01 СОФИЯ
СБ „Мантар“, с. Марикостиново 01 СОФИЯ
СБ „Горубляне“, гр. София 22 СОФИЯ
Месокомбинат „Тандем“, гр. София 22 СОФИЯ
База „Макро Кор“, гр. София 22 СОФИЯ
База „Кофлекс Фриго“, гр. София 22 СОФИЯ
Хладилна база, гр. София, ул. "Георги Караславов" 22 СОФИЯ
Месопреработвателно предприятие, с. Горна Малина 23 СОФИЯ
Хладилна база „Герма“, гр. София 22 СОФИЯ
База „Нестле България“, гр. София 22 СОФИЯ
Склад „Сибила“, гр. София 22 СОФИЯ
СБ „Фууд Лоджистик“, гр. София 22 СОФИЯ
СБ „Лидл“, с. Равно Поле 23 СОФИЯ
Предприятие „Данон“, гр. София 22 СОФИЯ
База „Лъки“, с. Мрамор 22 СОФИЯ
База „Сами М“, гр. Перник 14 СОФИЯ
Месокомбинат „Колбасо“, с. Батановци 14 СОФИЯ
База „Митекс“, гр. Благоевград 01 СОФИЯ
Хладилна складова база „Солекс“, с. Петърч 23 СОФИЯ
Хладилна база „Интерцитрус – Волуяк“ 22 СОФИЯ
Частна зеленчукова борса, с. Кърналово,  01 СОФИЯ
Зеленчукова борса – земед.производители, с. Кърналово 01 СОФИЯ
Тържище „Слатина - Булгарплод” 22 СОФИЯ
СБ - Тържище София, ж.к. „Дружба 1” 22 СОФИЯ
СБ – „Фиоре”- с. Локорско 22 СОФИЯ
Хладилна база - „Еврофриго” АД  23 СОФИЯ
Хладилна база - „Фриго сток”  24 СОФИЯ
СБ - „Александра лоджистик”- Казичене 25 СОФИЯ
СБ „Транскапитал”  26 СОФИЯ
СБ „Боила” - Горубляне 27 СОФИЯ
Летище София 22 СОФИЯ
Митница Столична, СТМУ гр. София, ул. „Веслец” 84; 22 СОФИЯ
МБ София Запад,  бул. „Рожен” 41,  22 СОФИЯ
МБ София Изток, кв. Ботунец, 22 СОФИЯ
МБ Пирдоп, в района на индустриална зона; 23 СОФИЯ
МБ Ботевград, бул. „3-ти март” 28, 23 СОФИЯ
МБ Перник, ул. „Владайско въстание“  1, 14 СОФИЯ
МБ Драгоман,ул. „Н. Вапцаров” 7, 23 СОФИЯ
OPM към БИМИС тържище Слатина Булгарплод ЕАД , гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 13; 22 СОФИЯ
Митница Югозападна, ТМУ, гр. Благоевград, ул. “Покровнишко шосе”  01 СОФИЯ
МБ Гоце Делчев, ул. “Панаирски ливади “ 18,  01 СОФИЯ
МБ Кулата,  с. Кулата, общ. Петрич,  01 СОФИЯ
МБ Кюстендил, ул. “Петър Берон” 30,  10 СОФИЯ
ДС „БМВ-2000“ ООД, гр. Благоевград, УПИ XVII, кв. 2 по плана на промишлена зона; 01 СОФИЯ
ДС „Лукойл-България“ ЕООД, общ. Столична, ПСБ Илиянци; 22 СОФИЯ
ДС „М и М Милицер и Мюнх БГ“ ООД, гр. София, ул. „Андрей Германов“ № 11; 22 СОФИЯ
ДС „Сакса“ ООД, гр. Нови Искър, кв. Курило, пл. 531; 01 СОФИЯ
ДС „Интерскай“ АД, общ. Елин Пелин, с. Лесново, ГСМ и склад към летателна площадка; 23 СОФИЯ
ДС „Булвария-Автомобилни продукти“ ЕООД,  гр. София,                ул. “Орион” № 84; 22 СОФИЯ
ДС „Пауър Тийм Газ“ ЕООД, гр. Перник, кв. Изток, ул. „Владайско въстание“ № 1; 14 СОФИЯ
ДС „Алел“ ЕООД, гр. Кюстендил, ул. „Николичевски път“ № 22; 10 СОФИЯ
ДС „Груп Ойл Петролиум 2011“ ЕООД, гр. София, кв. Военна рампа, ул. „Проф. Иван Георгов“ № 1А; 22 СОФИЯ
ДС „Нис Петрол“ ЕООД, гр. Костинброд, местност „Прогона“, ПИ № 4460; 23 СОФИЯ
ДС „Енерджи Фючърс“ ООД, гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ № 65А; 22 СОФИЯ
ДС „Интерспийд“ ЕООД, общ. Столична, с. Казичене, местност през Искър, част от ПИ 35239.6109.2; 22 СОФИЯ
ДС „Брентаг България“ ЕООД, данъчен склад, общ. Столична, с. Казичене, ПИ 35239.6110.1535; 22 СОФИЯ
ДС „Борогаз“ ООД, общ. Кюстендил, Драговищица, местност Равнище ПИ 120049; 10 СОФИЯ
ДС „Кафсима Петролиум“ ООД, гр. Кюстендил, ул. „Белия камък“ № 25; 10 СОФИЯ
ПСБ „Лукойл България“ ЕООД,  гр. Ихтиман, ул. „Пред гарова“ № 1;   23 СОФИЯ
ПСБ „ИНТЕРСПИЙД“ ЕООД, с. Казичене, местност през Искър 01 СОФИЯ
ПСБ ,,ОМВ БЪЛГАРИЯ“ ООД ,гр. София, район ,,Надежда“, петролен терминал ОМВ; 01 СОФИЯ

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Данъчно–осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница?Благодарим ви за обратната връзка!