Допълнително задължително пенсионно осигуряване

СЪДЪРЖАНИЕ

Ако вноските ви за допълнително задължително пенсионно осигуряване се събират във фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, можете да прехвърлите осигуряването си към универсален пенсионен фонд при следните условия:

  • имате 5 или повече години до достигане на възраст за пенсия за осигурителен стаж (съгласно чл. 68, ал. 1 от КСО);
  • нямате отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст;
  • изтекла е една година или повече от прехвърлянето на средствата ви към фонд „Пенсии“.

За целта подавате заявление по образец до пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който искате да участвате. Това става на място в дружеството, чрез осигурителен посредник или чрез електронен документ.

Промяната е безплатна и влиза в сила от първо число на месеца, следващ месеца, през който направите прехвърлянето.

Допълнително задължително пенсионно осигуряване

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница?Благодарим ви за обратната връзка!