Осигурителен доход – обща страница,Закон за здравното осигуряване,Справки

СЪДЪРЖАНИЕ

Размерът на здравноосигурителната вноска се определя като процент от дохода, върху който се дължат вноските. Определя се всяка година със Закона за бюджета на НЗОК. 

За 2021 г.

  • здравноосигурителната вноска е 8%;
  • разпределението на здравноосигурителните вноски между осигуряващия и осигурения е в съотношение 60:40 или 4,8% за сметка на осигуряващия и 3,2% за сметка на осигурения;
  • за самоосигуряващите се вноската е изцяло за тяхна сметка.

За повече информация вижте фиш ІІ.4 от Наръчника по осигуряване и ГВРС.

Таблица за 2021 г. с размерите на осигурителните вноски и разпределение между осигуряващ и осигурено лице. 

Вижте също и Приоритетно погасяване на осигурителни вноски.

Осигурителен доход – обща страница,Закон за здравното осигуряване,Справки

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница?Благодарим ви за обратната връзка!