Z6_PPGAHG800HM450Q34SA72U10O1
Z7_PPGAHG800HM450Q34SA72U1045
Дата на публикуване:

Списък на интернет страниците, чрез които се организират хазартни игри от лица, които са получили лиценз по Закона за хазарта

May 17, 2022
233 KB

Лицензът дава право за организиране само на изрично посочената в него игра /чл. 3, ал. 3 от ЗХ/, т.е. за всеки вид хазартна игра се изисква отделен лиценз.