Z6_PPGAHG800P2O20QJ0FBUG2JMS7
Z7_PPGAHG800PLS30QJ00ITGPIGR3

СЪДЪРЖАНИЕ

В изпълнение на чл. 46, ал.3 от Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), държавите, които не прилагат или прилагат непълно международните стандарти в противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма, са определените от Европейската комисия като високорискови трети държави.

 

Вижте списъка с високорискови държави съгласно ЗМИП и Регламент (ЕС) 2016/1675 на Комисията от 14 юли 2016 година за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета чрез идентифициране на високорискови трети държави със стратегически слабости.

 

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!