Z6_PPGAHG800PDU90QLVJ00IDI4Q2
Z7_PPGAHG800PDU90QLVJ00IDI460
Наредба Н-18/13.12.2006 г.,Закон за ДДС

СЪДЪРЖАНИЕ

Лицата, които извършват продажби и/или зареждания за собствени нужди на течни горива, използват ЕСФП за регистриране и отчитане на тази своя дейност.

Към електронните системи функционират различни видове и модели средства за измерване на разход. Одобрените модели са вписани в Регистър:  

 

Регистър на одобрените модели Електронни системи с фискална памет (ЕСФП) и средства за измерване

Регистър на одобрените модели Електронни системи с фискална памет (ЕСФП) и средства за измерване
15.03.2021

Наредба Н-18/13.12.2006 г.,Закон за ДДС

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница?Благодарим ви за обратната връзка!