Z6_PPGAHG8001UBE0Q3SS4E231D21
Z7_PPGAHG8001UBE0Q3SS4E231DA4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Наименование и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите, част от административния регистър на ИИСДА /интегрирана информационна система на държавната администрация/ – „Предоставяне на достъп до публичния регистър на обменните бюра“ – № 1898

Услугата предоставя възможност за проверка дали конкретно лице е вписано в Регистър на обменните бюра, като лице имащо право да извършва по занятие обмяна на валута в наличност.  Услугата  предоставя информация и за адресите на обектите, от които лицето извършва тази дейност.

Справката може да се извърши по идентификатор или наименование на лицето.

Срок 

Справката е актуална към момента на извършването.

Къде се намира регистъра?

Регистъра е достъпен от портала за електронни услуги със свободен достъп.  

Резултат

Получена информация за регистрацията и обектите за обмяна на валута на конкретно лице

Дължим ли такси

НАП не събира такси за ползване на услугата.

Санкция

Няма

 

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница?Благодарим ви за обратната връзка!