Z6_PPGAHG8009STC0QTNNL9MS40F5
Z7_PPGAHG8009STC0QTNNL9MS40V3

СЪДЪРЖАНИЕ

Националната агенция за приходите поддържа Регистрите по чл. 20 от Закона за хазарта

  1. Регистър на организаторите на хазартни игри; 
  2. Регистър на организаторите на дейности по производство, разпространение и сервиз и по внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване; 
  3. Регистър на издадените, продължените, предсрочно прекратените, отказаните и отнетите лицензи за организиране на хазартните игри и за извършване на дейностите по Закона за хазарта;
  4. Регистър на утвърденото игрално оборудване.

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница?Благодарим ви за обратната връзка!