Z6_PPGAHG800PDU90QLVJ00IDIK01
Z7_PPGAHG800PDU90QLVJ00IDIKG5

СЪДЪРЖАНИЕ

Съгласно чл. 45, ал. 9 от Наредба №Н-18/13.12.2006 г. Български институт по метрология (БИМ) води публичен регистър  на издадените разрешения за извършване на техническо обслужване и ремонт на ФУ/ИАСУТД, в които има актуална информация за всички издадени разрешения за техническо обслужване и сервиз на типове ФУ/ИАСУТД.  

 

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!