Закон за ДДС,Фискални устройства, СУПТО, е-магазини,Наредба Н-18/13.12.2006 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование 

Наименование и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите: Приемане на уведомление за сервизно обслужване/ремонт на средства за измерване, работещи в състава на eлектронни системи с фискална памет /ЕСФП/ - № 2810

Дейността е регламентирана в чл. 44а, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства - в сила от 20.12.2017 г.

 

Кой подава информация

Заявител на услугата е лице, което извършва сервизно обслужване и ремонт на средства за измерване, работещи в състава на ЕСФП.

Необходими документи: приложение №26 към чл.44а, ал.1 на наредба №Н-18/2006 г.

 

Каква информация се подава

Уведомление за предстоящ/о или извършен/о ремонт/сервизно обслужване на средства за измерване, работещи в състава на ЕСФП.

 

Как се подава информацията

Уведомлението по образец, съгласно приложение № 26 на Наредба №Н-18/2006 г. се подава по електронен път с квалифициран електронен подпис КЕП, през Портала за електронни услуги на НАП.  

 

Срок за подаване

Преди и след извършване на сервизно обслужване и ремонт на средствата за измерване, работещи в състава на ЕСФП. Няма краен срок за предоставяне на услугата.

 

Резултат от подаването

Приети уведомления за предстоящ или извършен ремонт на средства за измерване, работещи в състава на ЕСФП 

 

Такса

Съгласно разпоредбите на чл.3, ал.3 от ЗНАП, Агенцията не събира такса.

 

Закон за ДДС,Фискални устройства, СУПТО, е-магазини,Наредба Н-18/13.12.2006 г.

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница?Благодарим ви за обратната връзка!