Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4
Справки

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Наименование и уникален идентификатор, съгласно Регистъра на услугите, част от административния регистър на Интегрираната информационна система на държавната администрация/ИИСДА/ - „Предоставяне на достъп до публичния регистър на обменните бюра“ - № 1898

 

Кой ползва услугата?

Услугата дава възможност за проверка дали конкретно лице е вписано в Регистър на обменните бюра, като имащо право да извършва по занятие обмяна на валута в наличност. Услугата предоставя информация и за адресите на обектите, от които лицето извършва тази дейност.

Справката може да се извърши по идентификатор или наименование на лицето.

 

Как и къде?

Услугата е достъпна от портала за електронни услуги със свободен достъп.  https://inetdec.nra.bg/freesrvinfo.html 

 

Срок  

Справката е актуална към момента на извършването.

 

Резултат от услугата

Получена информация за регистрацията и обектите за обмяна на валута на конкретно лице. 

 

Такса

НАП не събира такси за ползване на услугата.

 

Санкция 

Няма
 

Справки

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!