Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GE2
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80SG6

СЪДЪРЖАНИЕ

Ръководство

Изпълнителният директор на Национална агенция за приходите ръководи и представлява Агенцията, като при дейността си се подпомага от заместник изпълнителни директори. Административното ръководство на Агенцията се осъществява от главен секретар.

 

Изпълнителен директор Галя Димитрова

Галя Димитрова е назначена за изпълнителен директор на приходната администрация на 11 май 2017 г. Преди това е заместник изпълнителен директор "Оперативни дейности" и отговаря пряко за основни функции на НАП - контрол и ревизии. До назначаването си през 2013 г. на този пост, Димитрова оглавява териториална дирекция "Големи данъкоплатци и осигурители" на НАП

 

Главен секретар Гавраил Забуртов

Роден е на 16 юли 1961 г. Завършва „Икономика и управление на индустрията“ във ВИИ "Карл Маркс". Придобива квалификация инженер-технолог във ВИХВП Пловдив. Гавраил Забуртов е бил директор на "SG Експресбанк" Смолян, както и заместник изпълнителен директор на НАП. 

 

Заместник изпълнителен директор Милена Кръстанова

Милена Кръстанова работи в системата на НАП от 1999 г. Има значителен професионален опит, като през годините е заемала различни експертни и ръководни позиции във функция „Обслужване“. От 2007 г. е директор на дирекция „Обслужване“ в ТД на НАП София. От 13 януари 2015 г. е назначена за заместник изпълнителен директор на НАП.

 

Заместник изпълнителен директор Пламен Димитров

Пламен Димитров е дългогодишен служител на приходната администрация. Бил е началник на отдел „Контрол“ в Перник,  през 2007 г. е главен експерт по приходите в централата на НАП. От юни 2012 г. е началник на отдел "Контрол" в структурата за големи данъкоплатци и осигурители, а от 2013 г. е назначен за заместник-директор на дирекция "Контрол" в ЦУ на НАП.

 

Управителен съвет 

Управителният съвет на НАП се състои от министъра на финансите, управителя на Националния осигурителен институт, управителя на Националната здравноосигурителна каса, заместник-министър на финансите, определен от министъра на финансите, и изпълнителния директор на агенцията.

 

Централно управление

Централно управление на НАП подпомага дейността на изпълнителния директор по планирането, организирането, ръководството и контрола на цялостната дейност на Агенцията.

 

Териториални дирекции на НАП

Национална агенция за приходите има шест териториални дирекции в София, Пловдив, Велико Търново, Варна и Бургас и Териториална дирекция "Големи данъкоплатци и осигурители", които администрират републиканските данъци и задължителните осигурителни вноски.                      

 

Дирекции „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”

Национална агенция за приходите има пет дирекции „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” в София, Пловдив, Велико Търново, Варна и Бургас. В дирекции ОДОП се разглеждат жалби срещу индивидуални административни актове и действия на органи по приходите, които според закона подлежат на оспорване пред директора на дирекцията. 

 

Офиси на НАП

Офисите на Агенцията осъществяват обслужването на данъкоплатците и осигурителите в териториалния обхват и обхват на дейност на съответната териториална дирекция.         

 

 

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница?Благодарим ви за обратната връзка!