Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GL2
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80SK3

СЪДЪРЖАНИЕ

Национална агенция за приходите разполага с 2 учебни центъра и 2 бази, където се провеждат национални обучения и работни срещи на служители на Агенцията. Базите са отворени и за външни лица. 

В тази  рубрика ще намерите актуална информация за разположението, хотелската и учебна части, цени на нощувки, храни и напитки, начин за резервация на стаи в базите и центровете на НАП в Банкя, Боровец, Доспат и Поморие

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница?Благодарим ви за обратната връзка!