Дата на публикуване:

Приложение № 1 към ЗБДОО: Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2021 г.

Nov 27, 2020
220 KB

Приложение № 1 към ЗБДОО: Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2021 г.