Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GK7
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1S86
Дата на публикуване:

Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и ГВРС при несъстоятелност на работодателя - 2022

May 3, 2022
10,843 KB

Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - 2022