Z6_PPGAHG80095970QV0I6U6E1DM5
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095970QV0I6U6E1D17

Помощни видеоматериали за заявяване на ЕАУ

При централизирано заявяване:
 

За да заяви централизирано електронна административна услуга (ЕАУ) заявителят трябва да  избере съответната ЕАУ чрез функционалностите на портала за търсене или избор на услуга.

 

След като се запознае с общите изисквания за заявяването, заплащането и предоставянето на съответната ЕАУ, чрез избор на бутона „Заяви услуга“, заявителят се пренасочва към системата за управление на електронни форми.

 

Необходимо е заявителя да осъществи вход в Системата и след това да следва указанията за продължаване на процеса, които са свързани с подготовката, попълването, подписването и изпращането на необходимите документи до администрацията-доставчик на съответната ЕАУ и проследяване на статуса на подаденото заявление до момента на окончателното предоставяне на заявената ЕАУ.

 

При децентрализирано заявяване:
 

При децентрализирано заявяване на ЕАУ се използват съответните функционалности предоставяни от портала на администрацията доставчик на ЕАУ.

 

 

Как да проверим за налични задължения за местни данъци и такси в реално време

 

 

Вход в "Моето пространство" с Мобилен КЕП Евротръст

 

 

 

Вход в "Моето пространство" с Мобилен КЕП Борика

 

 

 

"Моето пространство" през мобилно устройство

 

 

 

Регистрация в "Моето пространство" на Egov.bg на физическо лице

 

 

Как да използваме електронни административни услуги

 

 

Инструкция за регистрация на юридическо лице в Системата за сигурно е-връчване (ССЕВ)

 

 

Как се извършват плащания за електронни услуги през "Моето пространство" на Egov.bg