Z6_HQ8A1O82K8D7A0A1C7MPVT0QT4
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_HQ8A1O82K8D7A0A1C7MPVT0624

Политика за достъпност

Стремим се да поддържаме еGov.bg максимално достъпен за всеки потребител, независимо от потребностите му. Функционалността и съдържанието на портала са създадени изцяло с фокус върху Вашите нуждите.  Нашата цел е да Ви предоставим достатъчно ясна, разбираема и полезна информация, независимо от начина по който я възприемате.

За да осигурим удобство и достъп до информацията, която порталът предлага, за всеки наш потребител - използваме практиките, установени според стандартите на World Wide Web Consortium – (W3C) - Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0).

 

Стандарти

еGov.bg е създаден с код съвместим с W3C стандартите за XHTML и CSS. Той се възпроизвежда коректно в наличните към момента интернет браузъри и използването му гарантира съвместимост с нови или подобрени такива. Порталът покрива ниво АА, според стандартите за достъпност (WCAG 2.0).

 

Изключения

Въпреки, че се стремим и да Ви осигурим безпрепятствен достъп до информацията в портала е възможно някога да срещнете затруднения. Връзките към електронните услуги, които еGov.bg предоставя, водят към външни интернет страници, които ние не контролираме и които може да не покриват изцяло стандартите за достъпност.

 

Имате проблем

Ако срещате затруднения докато работите с eGov.bg или част от съдържанието му не е достъпно за Вас, моля свържете се с нас и опишете проблема – това ще ни помогне да направим подобрения.  

 

Декларация за достъпност на ЕПДЕАУ