Z6_PPGAHG8009LHE0QL31AVHP2006
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8009LHE0QL31AVHP20G4

Статистика

Настоящата страница дава статистическа и аналитична информация, свързана с потреблението на еУслуги. Данните са на месечна база. Обновяват се веднъж дневно.

Информация в реално време: https://analytics.egov.bg

Статистика на предоставянето на електронни административни услуги чрез Единния модел

1846

Услуги в портала

Хоризонтални системи

Услуги в EGOV.BG

Топ 10 на най-често посещаваните услуги в ЕПДЕАУ за последните 7 дни.

 

Отпускане на еднократна помощ при раждане на живо дете (1742)

 

Отпускане на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст (649)

 

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство (2396)

 

Издаване на паспорт на български граждани (1074)

 

Издаване на лични карти на български граждани (1537)

 

Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти (9401)

 

Издаване на удостоверение за наследници (2016)

 

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца (2075)

 

Издаване на регистрационен и идентификационен-EORI номер (2686)

 

Декларация по чл. 71 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване (9410)

Топ 10 на най-често посещаваните услуги в ЕПДЕАУ за последния месец.

 

Отпускане на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст (649)

 

Отпускане на еднократна помощ при раждане на живо дете (1742)

 

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство (2396)

 

Декларация по чл. 71 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване (9410)

 

Издаване на паспорт на български граждани (1074)

 

Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти (9401)

 

Издаване на удостоверение за наследници (2016)

 

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца (2075)

 

Издаване на лични карти на български граждани (1537)

 

Издаване на регистрационен и идентификационен-EORI номер (2686)

Топ 10 на най-често посещаваните услуги в ЕПДЕАУ за последните 3 месеца.

 

Отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи, втори, трети и четвърти клас (778)

 

Отпускане на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст (649)

 

Отпускане на еднократна помощ при раждане на живо дете (1742)

 

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство (2396)

 

Отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас (3121)

 

Издаване на удостоверение за наследници (2016)

 

Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти (9401)

 

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца (2075)

 

Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес (2107)

 

Издаване на електронно свидетелство за съдимост (3008)

Посещения в EGOV.BG