Z6_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNI0DV6
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNI0TO5

Бъдете виртуални и защитени

Министерство на електронното управление споделя насоки за отговорно и сигурно онлайн поведение на администрациите и гражданите по време на извънредното положение, въведено във връзка с пандемията от COVID19. Мерките за превенция от кибер заплахи стават все по-неотложни, поради масовата практика за дистанционна работа, зачестилите фишинг атаки и по-уязвимата интернет среда извън професионалната обстановка.

 

«По аналогия на усилията за ограничаване на вирусите в реална среда, трябва да спазваме прилежна кибер хигиена, ако искаме да избегнем заразяване на устройствата си», каза ръководителят на Националния център за действие при
инциденти в информационната сигурност, г-н Васил Грънчаров.

 

Препоръките са общовалидни в световен мащаб, затова МЕУ се присъединява към призива на Европейската полицейска служба (Европол) за обществена осведоменост и превенция на гражданите в условия на домашна изолация и карантина. 

 

ПРЕПОРЪКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЦЕНТЪР ЗА СИГУРНОСТ:

 

ПРЕВЪРНЕТЕ ДОМА СИ В КИБЕРСИГУРНА КРЕПОСТ   

 

БЪДЕТЕ БДИТЕЛНИ

 

КИБЕРСИГУРНОСТ С ДЕЦА