Z6_PPGAHG80014N30QLJOV0112KH0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80014N30QLJOV0112K90

Електронни услуги и информация за гражданите и бизнеса

Регистрации, разрешителни, процедури
Гласуване, нотариална дейност, съдебни производства, лишаване от права
Документи за самоличност, гражданство, семейство и деца
Данъци, социално и здравно осигуряване
Защитени територии и видове, контрол на замърсяването
Лечебни заведения, лекарства, медици, осигурителни права
Строежи и преустройства, сделки с недвижими имоти, данъци
Съобщителни мрежи, радио и телевизия, електронни съобщения и дейности в областта на ИТ
Дейности в областта на културата, културни ценности и културно наследство
Детски градини, училище, университети, професионална квалификация
НАТО сертификации, държавен резерв и военновременни запаси
Безработица, заетост, осигуряване, социални помощи
Земеделски дейности, храни, държавен санитарен контрол
Социално осигуряване/Пенсии, парични обезщетения и помощи от ДОО, гарантирани вземания при несъстоятелност на работодателя
Правоспособност, превоз, пътни данъци, пътна инфраструктура
Инвестиционно проектиране, строителство, геодезия
Граждани на други държави пребиваващи в България
Необходими документи при пътуване, пребиваване

Вашата Европа - права, произтичащи от българското законодателство

Вашата Европа предоставя лесен достъп до актуална информация за гражданите и бизнеса при упражняването на техните права и изпълнението на техните задължения в рамките на вътрешния пазар. Вашата Европа осигурява бърз достъп до правила, процедури и услуги за оказване на помощ и решаване на проблеми, свързани с различни събития от стопанския и житейския характер - пътуване, пенсиониране, образование, заетост, здравеопазване, права на потребителите и на семействата, защита на личните данни, стартиране на бизнес.

Актуално

23.07.2024

Заявяваме еУслуги по-бързо и лесно

04.07.2024

10 млн. лв. са платените местни данъци и такси през Портала на МЕУ от началото на 2024 г.

28.06.2024

Близо 10 млн. лева са платените задължения на електронни фишове и наказателни постановления през Системата за електронно плащане