Z6_PPGAHG8009QA80QL4I3N4I3800
>
Z7_PPGAHG8009QA80QL4I3N4I3801
Дата на публикуване:

Декларация по чл.246 от ЗКПО за облагане на игри с игрални автомати

Dec 4, 2020
163 KB

Декларация по чл.246 от ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино