Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GT0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SO4

Офис Разград

Адрес:пл.”Независимост” 1

Код:7200

Телефони:

Деловодство: 084/ 617 102
Салон за обслужване на клиенти /приемане на данъчни и осигурителни декларации, регистрация на трудови договори, приемане на искания за издаване на удостоверения и др.документи/: (084) 617 103
Здравен статус: 084/ 617 110
Издаване на удостоверения: 084/ 617 111
Обслужване на плащанията, информация за банкови сметки и код плащане на данъци и осигурителни вноски: 084/ 617 108

E-mail:[email protected]

Работно време: Понеделник до петък - от 09:00 до 17:30 ч.

Събота и неделя: Почивни дни 

Информация за клиенти с увреждания