Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GT0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SO4

Офис Стара Загора

Адрес:

ул. „Кенали” 1, п.к. 339

Код: 6000

 

Телефони:  

За информация: 042/ 692 302, 042/692 494

За въпроси по данъчно–осигурително законодателство: 042/ 692 639; 042/692 339

За въпроси по здравно осигуряване: 042/ 692 628; 042/692 586

E-mail:td_stzagora@ro24.nra.bg

Работно време: Понеделник до петък - от 09:00 до 17:30 ч.

Събота и неделя: Почивни дни 

Извършване на дезинфекция: от 10.00 до 10.45 ч.; от 12.00 до 12.45 ч. и от 15.00 до 15.45 ч. 

В района на офис Стара Загора е изнесено работно място Казанлък. 

В офиса няма банково гише

 

Информация за клиенти с увреждания

 

 

Контакти с Централно управление на НАП 

Контакти с териториалните структури на НАП

Контакти с дирекции „Обжалване и данъчно-осигурителна практика"