Държавно обществено осигуряване (ДОО),Осигурителен доход – обща страница,Случаи от живота

СЪДЪРЖАНИЕ

Осигурителният доход определя размера на осигурителните ви вноски за всички видове осигуряване.

Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване определя граници на осигурителния доход за всяка година. За 2021 г. месечният осигурителен доход е:

най-малко:

най-много 3000 лв. месечно.

За подробности, вижте Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - 2020 г.

За социално осигуряване,

 

За здравно осигуряване,

Държавно обществено осигуряване (ДОО),Осигурителен доход – обща страница,Случаи от живота

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница?Благодарим ви за обратната връзка!