Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4
Плащане

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Наименование и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите, част от административния регистър на ИИСДА (интегрирана информационна система на държавната администрация) – Справка за задълженията и плащанията – № 417

За кого е услугата?

Услугата предоставя възможност на физически и/или юридически лица да правят проверка на задълженията си към НАП по видове и по години, плащанията за погасяване на всяко отделно задължение и неплатените остатъци.

Справката може да се извърши по години, за периоди след 2013 г., включително.

Срок за ползване на услугата

Услугата е достъпна по всяко време.

Как и къде ползваме услугата?

Услугата е достъпна от портала за електронни услуги с ПИК на НАП или с квалифициран електронен подпис (КЕП). 

Резултат

Получена информация за задължения, извършени плащания и остатъците от неплатени задължения по години.

Санкция

няма

Такси

НАП не събира такси за ползване на услугата.

Плащане

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!